Modleme se i za V.V. Putina,

Farnost 1. března 2022

... ať se rozpomene na svou babičku, která jej vychovávala k úctě k Panně Marii Novgorodské, Bohorodičce a učila jej u její ikony prvním modlitbám.