Betlémské světlo

přivezli skauti do kostela sv. Martina v pátek 17. 12. 2012. Se světlem vstoupili do tmy kostela a postupně jím rozsvítili celý prostor. Mohli jsme být svědky okamžiku, kdy světlo pohltilo tmu a zářilo v temnotě. Betlémské světlo bude skauty rozdáváno 23.12. a 24.12. na různých místech v Blansku.