Vstoupili jsme do ADVENTU

1. neděle adventní: el_worship a Duch svatý

Farnost 28. listopadu 2021

V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš říká: "Proto bděte a modlete se v každé době". Chválová skupina el_worship nás pozvala k modlitbě, k otevření srdce pro Ducha sv., protože právě On proměňuje naše životy. O Jeho moci čteme nejen v Novém zákoně, ale i Starém zákoně, jak jsme dnes odpoledne slyšeli při biblickém zamyšlení s O. Jiřím Kaňou v kostele. Děkujeme všem, kteří se rozhodli vstoupit do adventu v naší farnosti společně a udělali si odpoledne čas.