Svatomartinská hodová mše svatá

Díky Bohu, v letošním roce proběhla za účasti zástupců města i krojovaných a všech dalších věřících.

Farnost 16. listopadu 2021

Fotogalerie Vítání sv. Martina 2021 - hodová mše svatá (47 snímků)

Neděle 14. 11. byla pro naši farnost a celé naše město Blansko velkou slavností. Společně jsme při mši svaté děkovali za ochranu sv. Martina a hojnost darů země, kterých se nám dostává. Velkým darem byla možnost živě se zúčastnit mše svaté přímo v kostele v našem farním společenstvím. Svateční atmosféru mše svaté podpořil zpěvem MartiniBand. Děkujeme organizátorům oslav Vítání sv. Martina a vám všem, kteří jste se k našim oslavám připojili. Radostná a přátelská atmosféra oslav zdrcadlila odkaz sv. Martina.