Otec Josef Večeřa - 70

Na děkovnou mši svatou byli pozváni manželé,

Farnost 7. května 2021

 které v naší farnosti za svého působení oddával (společné foto bylo pořízeno mimořádně bez respirátorů, se zatajeným dechem :)