Otec biskup udělil služby našim bohoslovcům

Udělování akolytátu a kadidatury "Římanům"

Farnost 4. ledna 2018

Otec biskup letos ustanovil naše bohoslovce: Martina Mokrého (4.ročník) akolytou a Jirku Dyčku (3.ročník) kandidátem kněžské a jáhenské služby.
Udělování se konalo na dvakrát (v létě 2017 těm, co studují v Olomouci - to je i Jirka Dyčka) a ve vánočním čase pak těm, co studují v Římě. Snímek (nepodařený, protože nenápadný) pochází ze snídaně po obřadu 2.1.2018 v Brně. Vedle Martina je dálkový spolužák Jirky Dyčky, Jan Pavlíček, který studuje také v Římě.