Advent a Vánoce 2020

O posledním dnu v roce zaznělo při mši svaté poděkování

Farnost 6. ledna 2021

Fotogalerie Advent a Vánoce 2020 (16 snímků)

Trvalo to několik minut, než se před požehnáním poslední mše svaté roku 2020 přečetl seznam všeho (a určitě ne úplně všeho...), co se díky Bohu a dobrým lidem podařilo nejen v období Adventu a Vánoc, ale i celého toho roku. Určitě jste pochopili, že nešlo o seznam zásluh. Když však každý den posloucháme hodiny negativních zpráv, můžeme nabýt dojmu, že je u nás všechno špatně. Těch několik minut dobrých zpráv nám proto mělo připomenout, že tomu tak není, že i dnes Bůh žije, s námi, v nás a je to poznat. Díky patří všem, kdo se na tomto sdílení Boží lásky v naší farnosti i ve městě (i za městem) jakkoli podíleli. Zejména v období Adventu a Vánoc, kdy jsme všichni přišli o mnoho svátečních zvyků. O to víc těší, že i tak jsme je mohli prožít opravdu křesťansky, protože i v tom prvním Betlémě prožívali samotu, opuštěnost, ticho...Díky tedy za mše svaté, jejich přenos do domácností, za svaté přijímání i svátost smíření, za tu chvilku modlitby v kostele i za světlo z Betléma, díky za možnost obdarovat blízké, opuštěné i potřebné. Díky za možnost betlémských vycházek, za službu v Olomučanech i Spešově, za radost šířenou v našem městě dobrými anděly... Díky všem, kdo se pod tlakem této doby neuzavíráte do sebe, ale rozhlížíte se kolem, abyste viděli ty, se kterými se můžete rozdělit o něco dobrého a tak je povzbudit.