Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Poděkování za Koláč

Domácí hospic svatého Martina v Blansku (Charity Blansko) napsal:

Farnost 9. října 2020

Vážený Otče Jiří, milí farníci, jak jste již byli informováni, proběhla akce Koláč pro hospic. Vybralo se celkem 104 535,- Kč. Touto cestou vám všem děkujeme za velkou podporu a za koláče, které jste na akci věnovali a které přispěly k tomuto výtěžku. Za vybrané prostředky nakoupíme léky na bolest, dušnost a další projevy nemoci pro hospicové pacienty. Péči o klienty po zavedení hospicové péče hradí zdravotní pojišťovny paušálovou částkou, která však nepokryje celou péči. Tato akce měla i informační charakter, aby se o Mobilním hospici sv. Martina více vědělo a lidé mohli zemřít doma, za podpory profesionálního týmu. Závěrem ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci.