Poděkování za Koláč

Farnost Přidáno: 9. října 2020

Domácí hospic svatého Martina v Blansku (Charity Blansko) napsal:

Vážený Otče Jiří, milí farníci, jak jste již byli informováni, proběhla akce Koláč pro hospic. Vybralo se celkem 104 535,- Kč. Touto cestou vám všem děkujeme za velkou podporu a za koláče, které jste na akci věnovali a které přispěly k tomuto výtěžku. Za vybrané prostředky nakoupíme léky na bolest, dušnost a další projevy nemoci pro hospicové pacienty. Péči o klienty po zavedení hospicové péče hradí zdravotní pojišťovny paušálovou částkou, která však nepokryje celou péči. Tato akce měla i informační charakter, aby se o Mobilním hospici sv. Martina více vědělo a lidé mohli zemřít doma, za podpory profesionálního týmu. Závěrem ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci.