Podzim 2019: seminář Život v Duchu

Farnost Přidáno: 11. září 2020


Na podzim 2019 se mnoho křesťanů z naší farnosti účastnilo semináře Život v Duchu, který vedl O. Petr Beneš. Tento seminář - duchovní obnova otevírá člověku prostor pro intenzivnější setkání s Bohem v modlitbě, ve společenství, osobním životě.Mnoho zúčastněných mluví o proměně svého života s Bohem Otcem.

Na první pohled se může zdát, že seminář je příliš časově náročný - 10 nedělních setkání, čtvrthodinka denní osobní modlitby, dvě sobotní setkání. 

Pár myšlenek ze zkušenosti jedné z účastnic: "Každodenní čtvrthodinka ztišení nad texty živého Božího slova nebyla zpočátku jednoduchá. Bylo toho přeci tolik, co odvádělo moji pozornost (děti, domácí práce, televize, počítač, únava, ...). Často jsem nerozuměla tomu, co Boží slovo přesně znamená. Ale v jiné dny naopak bylo Boží slovo posilou pro každodenní život. Pozoruhodné bylo, že tuto zkušenost jsem neměla jen já. Téměř každý z účastníků, a to vím ze společných rozhovorů, zažil okamžiky, kdy k němu osobně Bůh skrz slovo, ztišení promlouval. Když otevřeme svá srdce a necháme Boha, aby je naplnil, On to udělá. Bůh proměňuje život.