Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Podzim 2019: seminář Život v Duchu

Farnost 11. září 2020

Na podzim 2019 se mnoho křesťanů z naší farnosti účastnilo semináře Život v Duchu, který vedl O. Petr Beneš. Tento seminář - duchovní obnova otevírá člověku prostor pro intenzivnější setkání s Bohem v modlitbě, ve společenství, osobním životě.Mnoho zúčastněných mluví o proměně svého života s Bohem Otcem.

Na první pohled se může zdát, že seminář je příliš časově náročný - 10 nedělních setkání, čtvrthodinka denní osobní modlitby, dvě sobotní setkání. 

Pár myšlenek ze zkušenosti jedné z účastnic: "Každodenní čtvrthodinka ztišení nad texty živého Božího slova nebyla zpočátku jednoduchá. Bylo toho přeci tolik, co odvádělo moji pozornost (děti, domácí práce, televize, počítač, únava, ...). Často jsem nerozuměla tomu, co Boží slovo přesně znamená. Ale v jiné dny naopak bylo Boží slovo posilou pro každodenní život. Pozoruhodné bylo, že tuto zkušenost jsem neměla jen já. Téměř každý z účastníků, a to vím ze společných rozhovorů, zažil okamžiky, kdy k němu osobně Bůh skrz slovo, ztišení promlouval. Když otevřeme svá srdce a necháme Boha, aby je naplnil, On to udělá. Bůh proměňuje život.