PULS

PULS a novinky.

Farnost 26. srpna 2020

Milí přátelé, děkujeme vám všem, kdo jste přijali pozvání do stále rostoucí velké rodiny malých dárců fondu PULS. Děkujeme za vaši štědrost, se kterou přispíváte na mzdy kněží a také na zajištění nutných služeb pro farnost. Vyjadřujete tím, že se cítíte být součástí své diecéze. Hodnota vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem vaší spoluodpovědnost za její budoucnost.
P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu