Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

PULS

PULS a novinky.

Farnost 26. srpna 2020

Milí přátelé, děkujeme vám všem, kdo jste přijali pozvání do stále rostoucí velké rodiny malých dárců fondu PULS. Děkujeme za vaši štědrost, se kterou přispíváte na mzdy kněží a také na zajištění nutných služeb pro farnost. Vyjadřujete tím, že se cítíte být součástí své diecéze. Hodnota vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem vaší spoluodpovědnost za její budoucnost.
P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu