Společně u jednoho stolu - tvořivý týden

V týdnu 20. - 24. 7. 2020 přišlo 10 lektorů, kteří předali své dovednosti ostatním u stolu ...

Farnost 30. července 2020

...u jednoho stolu nevznikala však jen hmotná díla, ale také nehmotné hodnoty: přátelství, vzájemná pomoc, solidarita, trpělivost, chuť rozdělit se, uznání a další. 

 

TÝDEN TVOŘIVÝCH DÍLEN - SPOLEČNĚ U JEDNOHO STOLU - již proběhl

V týdnu od pondělí 20. 7. do pátku 24. 7. přišlo k jednomu stolu denně téměř 20 lidí. Jak to vypadalo? 

Lektoři předávali nejen dovednosti, ale také úsměv a radost. Každý den byla zúčastněným nabídnuta možnost, jak popustit uzdu své kreativitě a proměnit materii (látku, hlínu, linoleum, ovčí rouno, hřebíky, dřevo, sýr a zeleninu, plsť) v umělecký artefakt, pochoutku studené kuchyně. Vytvořená díla si účastníci každý den odnesli domů, aby mohli potěšit své blízké v rodinném kruhu.  

Mezi účastníky nebyly jen děti, ale i dospělí a k naší velké radosti i senioři. Při vzájemném setkání generací docházelo ke spolupráci, vzájemné inspiraci a pomoci. Starší generace inspirovala tu mladší k trpělivosti, preciznosti a dokončení činnosti. Mladší naopak přinášela nové nápady a náměty, které oslovily mnohé zúčastněné. 

pondělí 20. 7. celý den: šití

úterý 21. 7. dopoledne: práce s plstí odpoledne: keramika

středa 22. 7. celý den: linoryt

čtvrtek 23. 7. dopoledne: ovčí rouno odpoledne: sýrová roláda

pátek 24. 7. dopoledne: enkaustikasavování a babičky tvoří rády odpoledne: Hřebíky, kladivo a provázeknejmladší účastník

Společně u jednoho stolu znamená setkání, obdarování, předání zkušeností a něco navíc, co se těžko popisuje. V dnešní době internetových návodů se v našem projektu opět vracíme k předávání zkušeností tváří v tvář. Proč? Protože jedině tak, je možné předat osobní zkušenost a vlastní zkušenost získat. U jednoho stolu je prostor pro otázky a odpovědi, rady a objevování skrytých tajů daných činností. Společně a nenásilnou formou se kultivuje mluvený projev, kritické myšlení, mezilidské vztahy napříč generacemi a vytváří se přátelská atmosféra.

Společně u jednoho stolu už jsme se naučili péct plněné perníčky, trubičky, uvázat a ozdobit adventní věnec, uvařit paštiku. 

Aktivity Společně u jednoho stolu jsou realizovány za finanční podpory Jihomoravského kraje.