Primice Otce Martina

Farnost Přidáno: 29. června 2020

Naše farnost přivítala našeho kněze Martina Mokrého a jáhna Jiřího Dyčku.

Kompletní fotogalerie ze slavnosti

Záznam mše

Rozhovor s O. Martinem

V sobotu 20. 6. přijali z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho svěcení a v následujících dnech se slavnostně představili při bohoslužbách v Blansku. Po dlouhé přípravě studiem i formací v semináři jsou tito muži nyní vysláni do farností, kde budou své dary rozvíjet při pastorační činnosti. Jáhen Jiří Dyčka bude sloužit v katedrální farnosti na Petrově v Brně, prvním působištěm novokněze Martina Mokrého se stane farnost Hodonín.

Ještě než se přestěhují na svá nová působiště, mohli jsme jako farní rodina společně prožít velkou slavnost první veřejné mše svaté novokněze Martina Mokrého.

Primice se uskutečnila v sobotu 27. 6. v areálu farního nádvoří, zúčastnilo se jí mnoho kněží, jáhnů i dalších vzácných hostů. Přípravám této radostné události se však tým dobrovolníků věnoval již několik týdnů předem, proto všem zúčastněným děkujeme za přiloženou ruku k dílu. Všichni organizátoři svoje úkoly zvládli výborně, a tak domácí i hosté mohli prožít nádhernou venkovní mši svatou i následné pohoštění a pobesedování. Děkujeme všem místním i přespolním za vytvoření tohoto krásného společenství.

Kéž si i náš novokněz a jáhen uchovají radost tohoto dne jako povzbuzení do jejich další cesty, my je budeme i nadále provázet modlitbou a těšit se na každé setkání.

Na závěr přikládáme životopis novokněze Martina Mokrého:

Narodil jsem se 5. září 1992 v Boskovicích a do vstupu do semináře jsem žil s rodiči a mladší sestrou v Blansku. Po páté třídě základní školy jsem v roce 2004 přestoupil na osmiletý obor blanenského gymnázia. Zhruba v té době jsem se stal členem místního 12. skautského oddílu.

Když se přiblížila maturita, začal jsem přemýšlet, kam bych měl pokračovat. Myšlenky na duchovní povolání se i v předchozích letech objevovaly, ale nebral jsem je nijak vážně. Ani v maturitním ročníku jsem nebyl úplně rozhodnutý. Proto jsem se poradil s některými kněžími. Náš farář, Otec Jiří Kaňa mi řekl, že v těchto záležitostech není kam spěchat a že mám klidně začít studovat něco jiného, pokud si nejsem jistý. Přihlásil jsem se tedy na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem poté rok studoval psychologii a politologii. Během tohoto roku jsem se rozhodl, že si přihlášku do kněžského semináře podám.

Brněnský Otec biskup Vojtěch mě do semináře přijal a po třech letech formace v olomouckém semináři mi nabídl možnost svá studia dokončit v Římě. A tak jsem se v roce 2016 přestěhoval do Papežské koleje Nepomucenum a začal studovat na Lateránské univerzitě. Svoje studia jsem zdárně dokončil a 22. června 2019 jsem byl v Brně vysvěcen na jáhna. Na konci svěcení Otec biskup oznámil, že mě posílá do Znojma. Tak se mým prvním místem ve službě staly dvě znojemské farnosti v centru města. Ve Znojmě jsem strávil krásný jáhenský rok společně s panem děkanem Jindřichem Bartošem a s kaplanem otcem Pavlem Bublanem.

Po tomto roce jsem byl 20. 6. 2020 v Brně vysvěcen na kněze a na první kaplanské místo jsem byl poslán do Hodonína.

Děkuji vám všem, kdo jste mě dosud doprovázeli a pomáhali na cestě ke kněžství. Také já vám chci teď pomáhat podle míry darů, které jsem dostal od Pána.