První svaté přijímání

Farnost Přidáno: 16. června 2020

Skupina dětí z naší farnosti poprvé přistoupila ke svatému přijímání.

Celou postní a velikonoční dobu se děti obvykle připravují na přijetí první svátosti smíření a svatého přijímání. Přestože epidemiologické podmínky letos neumožnily prožít přípravu tak, jak bývá zvykem, děti nezahálely a snažily se poctivě připravovat alespoň na dálku. Pomáhaly jim v tom i farní webové stránky, kde každý týden našly pracovní listy a další zábavné úkoly. 

Všichni pak prožili velkou radost, když se situace zlepšila a na pár posledních setkání se mohli už zase potkat a nakonec i prožít slavnost v kostele. Ta sice byla poznamenaná stále trvajícími opatřeními, ale děti vše zvládly na jedničku. 

Celá slavnost pak byla ještě ozvláštněna svátkem Božího Těla. K dětem se tedy připojily i družičky a završily tento sváteční den eucharistickým průvodem. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou na tuto slavnost. Bylo krásné se jako farní rodina opět sejít a prožít s dětmi tento významný okamžik.