Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Strážci Božího hrobu z lega

dopadli nakonec stejně jako ti skuteční

Farnost 19. dubna 2020

Díky dětem za složení tvořivého materiálu z časopisu DUHA (byl a ještě je k dispozici v přesíni kostela). Chybějící strážce zachránilo již zmíněné lego :)

A díky taky za modlitbu u rodinného paškálku za kněze!!