Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Internet není pro církev

tím nejlepším prostředkem pro společenství,

Farnost 20. dubna 2020

ale lepší zatím něco, než stále nic. Papež František totiž při kázání 17.4. upozornil, že církevní společenství se nikdy nemůže tvořit virtuálně, ale je potřeba je co nejdřív obnovit a prožívat doopravdy.