Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Nachystali jsme doma Velikonoce

Velikonoční rodinná svíčka k obnově křestních slibů

Farnost 12. dubna 2020

Fotogalerie Velikonoční svíčka v rodině (4 snímky)

Na Zelený čtvrtek placku nebo dokonce večeři, na Velký pátek domácí kříž(e), na Bílou sobotu velikonoční svíčku (a jednu do okna na Velikonoční světlo :) a na Velikonoční neděli pokrmy k požehnání!