Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Velikonoční pohlednice

Díky zásobě z loňska

Farnost 7. dubna 2020

Také letos jsme, díky zásobě z loňska, mohli krásnými velikonočními pohlednicemi od dětí z naší farnosti udělat radost seniorům - rodákům z Blanska a okolí, bydlícím v Domově důchodců v Černé Hoře.