Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Velké poděkování!

K 3.4.2020 (tedy za tři týdny) předáno městu k distribuci

Farnost 3. dubna 2020

...několik tisíc roušek. Díky velké obětavosti "našich" dobrovolných švadlenek, které šily po tři týdny usilovně roušky i z materiálu dodaného městem, mohli manželé Blatovi, kteří zajišťovali rozvoz materiálu a svoz roušek, předat Městu Blansko k 3.4.2020 už několik tisíc roušek. V současnosti se do šití zapojily další desítky dobrovolnic v rámci akce "Město šije", takže si ty "naše", které byly prvními, mohou po zásluze vydechnout. Díky!