Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Profi štíty pro první kontakt

Chrání obličej při prvním kontaktu

Farnost 3. dubna 2020

Jednoduché štíty z průhledné fólie, které jsme nabídli zejména zdravotníkům, ale také třeba městským policistům v prvním kontaktu. Nechali jsme je tisknout v 3D režimu u jednoho dobrovolníka z boskovicka a tiskla je také jedna rodina z naší farnosti. Díky!!