Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Uletěla rouška?

Několik aktualizovaných přísloví:

Farnost 2. dubna 2020

· S rouškou nejdál dojdeš.
· Každý své roušky strůjcem.
· Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne.
· Host do domu, roušku na ústa.
· Nechval roušky před večerem.
· Co na roušce, to na jazyku.
· Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.
· Kouká, jakoby mu ulítly roušky.
· Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem.
· Březen – za roušku vlezem. Duben – ještě tam budem. (Lidová dotvořivost: Květen - je ze mě kretén).
· Kdo chce roušku šít, látku si vždycky najde.
· Na každou roušku se někde vaří voda.
· Šité roušky nelétají na hubu.
· Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.

(převzato z unknown source na internetu)