Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Milí farníci...

Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. Tehdy se většina lidí dívala na svět přes skla oken a obrazovek, s úzkostí v duši. Být ukrytý v kontejneru, oblečený ve skafandru a komunikovat jen přes internet, není však trvalým řešením situace. Řešením je úplně obyčejná, ale svobodná občanská odpovědnost a především kultura a setkávání. Bez kultury, sdílení, setkávání a pohledu do očí lidská osobnost pozvolna degraduje. Naše farnost udělá v rámci možného vše proto, aby tyto hodnoty neupadly. A jak jsem uvedl na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří