Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Úkoly na postní dobu

Protože se díky aktuálním omezením nemůžeme dostat do kostela, není možné si vytáhnout lístečky s úkoly. Ale to neznamená, že nemůžeme dělat dobré skutky i doma :-). Proto jsme vám náhodně vylosovali následující úkoly.

Váš vylosovaný úkol

4. týden

Uzdravení slepého
(Jan 9,5-41)

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“
(Mt 5,3)

Odkrýváme pravý pohlad

Malé děti:

Obejmu někoho, koho mám rád.

Školáci:

Navštívím babičku, dědečka, tetu, strýčka, …

Mládež a dospělí:

Strávím čas se svými blízkými.