Přihláška na Velikonoční večeři jak ji znal Ježíš

Pro děti 4.- 7. tříd je připravena připomínka biblických událostí Zeleného čtvrtka (večeře ve večeřadle, modlitba v Getsemanech). Sraz dětí po skončení obřadů Zeleného čtvrtka u jezírka před novou farou, ukončení Velký pátek v 7:45. Sebou: spacák, karimatka, přezůvky, oblečení na spaní, hygiena. Počet účastníků omezen na 16 osob. Přihlášky do 27. 3. 2018.
Souhlasím s tím, aby byla tato data uložena na neveřejné části stránek pouze pro účely přihlášení ke konkrétni akci. Tato data slouží pouze organizátorům a nebudou využita jiným způsobem. Data budou do 2 měsíců po skončení akce smazána.