Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Pomáháme Blansku

V těchto dnech obnovil svou činnost z jara spontánně utvořený tým Pomáháme Blansku. Díky němu a mnoha dalším dobrovolníkům se ve spolupráci s měst. úřadem dařilo v našem městě zvládat počátky pandemie. Společným jmenovatelem prakticky všech členů je skauting a zároveň jsou činní na městském úřadě, ve farnosti, ve skautech, v městských sociálních službách, v charitní službě, v Katolickém domě, v knihovně a pod.

Tým se sešel opět v posledních dnech, aby napomohl obyvatelům města zvládnout období nově zpřísněných hygienických opatření. Po několika poradách vyplynuly tyto cíle, ke kterým chce směřovat pomoc:

1) soustředit na stránkách Pomáháme Blansku nabídku telefonické pomoci a řešení hygienického konfliktu s pomocí modelových situací

2) udělat vše, co je v našich silách pro osvětu zejména mezi dětmi a mládeží k osvojování základních hygienických návyků (od užívání desinfekce po nepůjčování roušek ve škole :)

3) podle potřeby oživit službu nákupů a donášky léků pro ty, kdo jsou v karanténě a nemají z rodiny nikoho, kdo by jim tuto základní službu zajistil

4) a HLAVNĚ jsme se shodli, že že pandemie nesmí utlumit kulturní život a živé lidské kontakty!! proto se vymyslelo, že se během podzimu osloví různé blanenské organizace, aby nabídly široké veřejnosti nápady na venkovní aktivity. Takže vždy od pátku do víkendu dalšího týdne připraví a povede některá z nich zajímavou aktivitu pro děti, dospělé i rodiny tak, aby se nekonala ve stejný čas na stejném místě (například hledání kešek apod.) pod hlavičkou "Pomáháme s ..." Můžete si z nich vybrat a při dodržení hygienických zásad si přes všechna omezení užít zdravého vzduchu, přátelství i zábavy (a pro povzbuzení ostatních poslat ze svých zážitků fotku :)

A jen poznamenávám, že [detail]něco podobného už na jaře a pak v létě připravila za naši farnost PA Venda Zachovalová, kdy mohly rodiny i jednotlivci chodit na farní zahradu po celý týden po velikonoční "křížové cestě" a nebo později hledat kešky...

Sledujte proto prosím stránky naší farnosti, města i Pomáháme s ... a hlavně se zapojte, protože "Ve zdravém duchu zdravé tělo"!!

POMÁHÁME S Farností Blansko 30. října - 15. listopadu 2020

Naše farnost se od počátku účastní služby dobrovolnické skupiny Pomáháme Blansku. V rámci aktivity "Pomáháme s..." se díky nasazení další organizací a spolků  vybídnout blanenské  k různorodým aktivitám. Naše farnost dostala na starosti úsek od 30. října do 15. listopadu. Hlavním tématem byla osobnost svatého Martina, patrona našeho kostela i města, který byl vojákem, biskupem a hlavně člověkem se srdcem na pravém místě.
Zde najdete zprávy o tom, jak vše probíhalo (aktivity byly zveřejňovány na facebookových stránkách farnosti a těchto webových stránkách):

Postřehová hra 30. 10. - 15. 11. 2020

Každý den jedna fotografie a k tomu otázka. Kdo vytrvá vyhraje! Odpovězte každý den a vyhrajete krásné ceny. Odpovědi vkládejte do komentáře na facebookových stránkách farnosti ve formátu: #pomahameblansku + vaše odpověď nebo zasílejte na email: zachovalova@dieceze.cz
Po jednom dnu odpočinku pokračujeme
17. poslední DEN: Celou dobu nás provázely 3 # najdi je, opiš do komentáře a připoj k nim krátkou říkanku/básničku, kde budou použity.
 

10x se sv. Martinem 31.10. - 11. 11. 2020 - prodlouženo do 14. 11.

Děkujeme všem zúčastněným! Všichni, kdo zaslali své odpovědi, budou vědět, kam a kdy si přijít pro odměnu.

Martinské rohlíčky

Co na sváteční svatomartinský stůl? Husu, knedlík, zelí, víno a také něco sladkého. Oblíbeným tradičním receptem je martinský rohlíček. Recept na tento dezert je pro vás přípraven zde

-------------------------------------------------