Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Informace z organizací

 

Organizace


<  Blanenská schola: www.martiniband.farnostblansko.cz

<  Ministranti: ministrant.farnostblansko.cz

<  Společnost Katolického domu: www.skdblansko.cz

<  Kolpingova rodina Blansko: old.kolping.cz/content.aspx?id=390

<  9. skautský oddíl: www.9oddil.skauting.cz

<  Orel Blansko: www.orelblansko.cz

<  Rodinné centrum Blansko: www.rcblansko.cz

<  Projekt Adopce na dálku ®: adopce.farnostblansko.cz

<  Všudybýlek: vsudybylek-blansko.webnode.cz

<  Oblastní Charita Blansko: blansko.charita.cz