Ohlášky 13. týdne - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 3. 4. 2021 Bílá sobota
9:00-16:00 Kostel - soukromá modlitba u Božího hrobu * Soukromá pouť z kostela ke kněžskému hrobu na hřbitově
19:00 Velikonoční vigilie a křest katechumenů - jen pro biřmovance a katechumeny
20:30 Brno - katedrála - Vigilie velikonoční s Otcem biskupem online
21:30-23:00 Velikonoční světlo v kostele - rozdávání
Neděle - 4. 4. 2021 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
6:00 Za Mariánskou družinu - jen pro střední generaci (40.-50.níky, bez dětí)
8:45 Za naše farní společenství - jen pro nově pokřtěné dospělé a biřmovance online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání a žehnání velikonočních pokrmů - každých 10 minut
00:00 Olomučany - bohoslužba není, zveme k sv. přijímání do Blanska
Pondělí - 5. 4. 2021 Pondělí velikonoční
00:00 Mše svatá není
Úterý - 6. 4. 2021 Úterý velikonoční
06:00 Velikonoční roráty: jen pro 40. a 50. níky - bez dětí
Středa - 7. 4. 2021 Středa velikonoční
17:45 Na poděkování za 65 let života a za živou a † rodinu Blatovu a Čapkovu (L.Blatová) online
Čtvrtek - 8. 4. 2021 Čtvrtek velikonoční
06:30 Velikonoční roráty: jen pro seniory
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 9. 4. 2021 Pátek velikonoční
17:45 Za † rodiče a celou rodinu online
Sobota - 10. 4. 2021 Sobota velikonoční
17:55 Za Boží a lidskou pomoc * Za stálou Boží přítomnost v naší rodině
Neděle - 11. 4. 2021 2. neděle velikonoční
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
9:30-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti - příprava na první svaté přijímání a od 10:30 do 11:00 individ. sv. přijímání
Další informace - počítáno od neděle 4. 4. 2021

»   Poděkování: Všem, kdo jste se jakkoli zapojili do přípravy Velikonoc v naší farnosti i ve městě a kdo také podporujete farnost finančně!!

»   Protipandemická opatření: noste prosím jednorázové roušky nebo respirátory. Možnost účasti na bohoslužbě zůstává podle dosavadních pravidel.

»   Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuální bohoslužbě (přijetí svatého přijímání). V kostele si také prosím vyzvedněte: 1) Velikonoční svíčku (1 do rodiny) a o velikonoční době se každý večer u ní pomodlete za (své) duchovní pastýře. 2) Dekorativní velikonoční perník pro seniory a nemocné ve vašich rodinách nebo v okolí. Na farním dvoře si můžete vzít dvě dřívka z posvěceného velikonočního ohně a udělat si z nich doma křížek.

»   V době velikonoční budou pokračovat velikonoční roráty. V úterky (6:00) pro "střední generaci", t.j. dospělé, kteří nemají malé a školní děti a nejsou ještě seniory - tedy odhadem 40.-50.níci. Rodiny s dětmi budeme i nadále zvávat na večerní a nedělní mše svaté. Pro seniory budou rezervovány "roráty" ve čtvrtek ráno (6:30).

»   Po Velikonocích budou opět pokračovat bohoslužby pro děti v rámci náboženství a přípravy na první svaté přijímání (úterky a čtvrtky). Sledujte prosím ohlášky. V úterý je mše svatá s přípravou na 1. svaté přijímání.

»   Velikonoční cesta: Od pátku 19.3. do neděle 11.4. jsou v různých výlohách v centru města vystaveny předměty se vztahem ke křesťanským a lidovým tradicím Velikonoc. Začátek trasy s jejím přehledem je na Poduklí. Děkujeme naší pastorační asistentce za zorganizování! A vás všechny prosíme, přizvěte k této velikonoční vycházce i své známé.

»   V chýši u kostela jsou vystaveny symboly odkazující na tajemství a tradice Velikonoc.

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»   Každou neděli najdete na našich stránkách Pozdrav od dětí i školáků (i studentů) naší farnosti s přáníčkem!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska