Ohlášky 7. týdne - 1. neděle postní

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 20. 2. 2021 Sv. Oldřich
17:55 Na poděkování za 95 let života a za celou rodinu * Za † manžela a rodiče
Neděle - 21. 2. 2021 1. neděle postní
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání a popelec
17:45 Křížová cesta online
Pondělí - 22. 2. 2021 Stolce apoštola Petra
17:45 Za zemřelé: Františka Nečasová, Antonie Červená, Ondřej Mikulášek online
18:30 Křížová cesta - pro jedno společenství
Úterý - 23. 2. 2021 Sv. Milburga
6:30 Postní roráty - jen pro seniory Za nová kněžská povolání
Středa - 24. 2. 2021 Sv. Etelbert a Evecius
17:45 Za † Václava Marka a Tomáše Grosse a za živou a † rodinu Markovu a Pereirovu online
18:30 Křížová cesta - pro jedno společenství
Čtvrtek - 25. 2. 2021 Sv. Valburga
6:30 Postní roráty - jen pro seniory Na poděkování za 55 let manželství s prosbou o dar víry pro blízké
17:45 Eucharistická adorace
Pátek - 26. 2. 2021 Sv. Agrikola
17:45 Za živou a † rodinu Přibilíkovu a Vařekovu online
18:30 Křížová cesta - pro úklidovou skupinu
Sobota - 27. 2. 2021 Sv. Honorýna
17:55 Za živou a † rodinu Rittrovu a Mrázkovu a za dar víry * Za živou a † rodinu Kalvodovu a duše v očistci
Neděle - 28. 2. 2021 2. neděle postní
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání
9:30-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti - příprava na první svaté přijímání
10:30-11:00 Olomučany - individuální svaté přijímání
17:45 Křížová cesta pro jedno společenství online
Další informace - počítáno od neděle 21. 2. 2021

»   Poděkování: Všem, kdo jste v týdnu podpořili farnost finančně i výpomocí!

»   Vyšel nový Plášť a Pláštík se soutěží pro děti! Vezměte jej i svým známým, starým a nemocným.

»   Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuálnímu přijetí svatého přijímání.

»   Otec biskup nám zasílá výzvu k vykonání ohlášek před kněžským svěcením: náš farník, Jiří Dyčka, jáhen ve farnosti Brno-Petrov, by měl letos v červnu přijmout kněžské svěcení. K tomu přidávám za nás jen stručnou informaci, že vše, kolem jeho svěcení a primice se bude postupně řešit podle vývoje dalších okolností.

»   Kluci a děvčata, kteří nám poslali fotku z rodinného karnevalu, si mohou během dnešní návštěvy kostela vyzvednout odměnu.

»   V chýši u kostela je vystavena socha biskupa svatého Martina a v předsíni kostela najdete více ke službě biskupů, zejména sv. Blažeje a Valentýna a modlitby k nim.

»   Křížové cesty v kostele pro společenství: budou probíhat v postní době v PO, ST a PÁ v 18:30 hod. Povedou je přihlášená společenství (v pátky uklízecí skupiny). Před ní můžete přijmout svaté přijímání.

»   Křížové cesty v kostele pro veřejnost: budou probíhat v postní době v NE v 17:45 hod. online, bez účasti lidu. V kostele je povedou jen pověření lektoři a ministranti.

»   Křížové cesty outdoor: ve spolupráci s našimi skauty je připraveno několik křížových cest po městě i v přírodě (okolí města). Na našich stránkách je najdete seřazené podle obtížnosti (ne kříže nebo modliteb, ale terénu :)

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»   Na neděle se můžete připravit Biblickou hodinou Otce Jiřího. Zveřejňována bude vždy dva dny předem. Poté zůstane na farním YT kanálu.

»   Již je k dostání Sborník k 880 letům našeho kostela! V prodeji na Info kanceláři Blanka, Rožmitálova ul.

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska