Synoda o synodalitě

Farnost

Tato zpráva byla skryta 16. prosince 2022 a již není aktuální

je stále živá. Může se zdát, že vše již skončilo, ale není tomu tak. V sobotu 19. 11. se setkali vedoucí farních synodálních skupin v Brně. Děkujeme zástupcům naší farnosti (Jaroslav Jiruše, Josef Půlkrábek, manželé Vykydalovi), kteří byli na místě a určitě se s vámi rádi v osobním rozhovoru podělí o zkušenosti. Setkání uvedl biskup O. Pavel Konzbul, který představil závěry diecézní synody. Zároveň však nastínil i opatření v diecézi, která na výstupy diecézní synody reagují. Jako příklad lze uvést zřízení diecézní pastorační rady, kam budou povoláni i laici. Nechyběla práce ve skupinách, kdy se diskutovalo nad zadanými tématy, její výsledek si můžete přečíst zde.

Přidáno: 26. listopadu 2022

Veškeré informace můžete sledovat na stránkách brněnského biskupství, ale také si postupně číst dokumenty, které jsou vyvěšovány v první nástěnce v předsíni.

Nejdůležitější však zůstává na nás samotných. Synodální proces se týká každého z nás. Jde o proces, který stojí na společenství, spolupráci a naplňování poslání církve. Do všech těchto oblastí je povolán každý z nás svátostí křtu, svátostí biřmování a eucharistie.