ČERVENÁ STŘEDA

Farnost

Farnost svatého Martina se 23. 11. připojuje k celosvětové akci „Červená středa“. V tento den si připomínáme, že i dnes jsou křesťané pronásledovaní a zabíjení pro svou víru. Žijeme ve společnosti, která vzájemnou toleranci napříč náboženskými a kulturními rozdíly považuje za důležitou demokratickou hodnotu. A proto je „Červená středa“ důležitým symbolem naší sounáležitoti s nespravedlivě pronásledovanými. Kostely budou nasvíceny červeným světlem, v 17 hod je společná modlitba růžence, následuje mše svatá a těsně po jejím skončení bude společná modlitba u kříže před kostelem.

#redwednesday

Přidáno: 23. listopadu 2022