Biřmování

Farnost

Tato zpráva byla skryta 16. října 2022 a již není aktuální

V naší farnosti během měsíce října zahájíme téměř dvouletou přípravu k biřmování. Půjdeme společnou cestou blíž ke Kristu, k Jeho poznávání a prohlubování osobní víry. Po absolvování přípravy budete moci přijmout svátost biřmování. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii, na faře a nebo ke stažení zde.

Termín odevzdání vyplněných přihlášek "co nejdříve"

Přidáno: 5. října 2022