Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Neděle - svaté přijímání (a svátost smíření)

Farnost

Svaté přijímání bude udělováno od 9:45 do 12:00 v dětské kapli! - vstup z venku. Přistupujte prosím jednotlivě. Duchovně se připravte prosím sami, text najdete ZDE.
Svátost smíření se bude udělovat během téže doby v kostele ve zpovědnici! a "potítko" bude v předsíni kostela...
Pokud víte o nemocných nebo starých ve svém okolí nebo rodině, dejte prosím vědět a zajistíme přinesení svatého přijímání domů.
A naprosto samozřejmě dodržujeme roušky, desinfekci i rozestupy, to nám nikdo nemusí nařizovat, to přece víme...
A propos: Nestačí jen mše svatá přes internet? Určitě ano, otec biskup vám všem dal dispens od návštěvy kostela. Ale kdo chce být (a aspoň trochu může) skutečným šiřitelem pokoje v dnešní zkoušené době ať se nebojí přijít a toto poslání přijmout. Opravdu se nebojte, jste stále pod Boží ochranou!
Přidáno: 22.10.2020