Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Obnova bohoslužeb v kostele 3

Farnost

Od pondělí 25.5. se smí účastnit bohoslužeb 300 účastníků, kromě službu konajících. S ohledem na sčítání účastníků bohoslužeb v našem kostele v roce 2019 jsme se na farní radě rozhodli, že už můžeme obnovit běžnou účast na všech bohoslužbách. I nadále však prosíme: Při vstupu si desinfikujte ruce (v předsíni kostela). Noste roušku. Dokud budou roušky, nebude podávání rukou ani svěcená voda v kropenkách. Svaté přijímání se bude podávat na ruku. Přicházejte k němu ne ve frontě, ale stoupejte si vedle sebe ke schodům, abyste nemuseli se s přijetím Těla Kristova spěchat. Kostelní prostor bude po každé mši vyvětrán a desinfikován metodou parfémované incenzivní fumigace...
Přidáno: 23.5.2020