Návrat k bohoslužbám v kostele...

Farnost

Tato zpráva byla skryta 22. 5. 2020 a již není aktuální
Od pondělí 11.5. už se smí účastnit bohoslužeb 100 účastníků, kromě službu konajících. Proto jsme se na farní radě rozhodli, že od pondělí obnovujeme pravidelné bohoslužby opět v kostele! Vyšli jsme ze sčítání účastníků bohoslužeb, které se konalo v roce 2019, takže máme celkem spolehlivá data. A z nich vycházíme, abychom dodrželi požadovaný limit. Vypočítali jsme, že kdyby senioři v důchodovém věku měli ještě trpělivost a přizpůsobili se následujícímu rozdělovníku, měli bychom dostatečnou početní rezervu a moc by to pomohlo ostatním. Děkujeme za pochopení!
Všechny pak prosíme o respektování těchto podmínek:
 • Pondělí 17:45 účast jako dřív
 • Středa 17:45 účast jako dřív
 • Pátek 17:45 účast pouze pro rodiče s dětmi a  mládež
 • Sobota 17:55 účast pouze pro mladší 65 let
 • Neděle:
  • 7:00  účast pouze pro starší 65 let (v případě potřeby s jedním mladším doprovodem)
  • 8:45  účast pouze pro mladší 65 let a rodiny s malými dětmi
  • 10:45  účast pouze pro mladší 65 let a rodiny s dětmi a mládež
Rodina (bez rozdílu věku) se může účastnit mše svaté, která je obětovaná na její úmysl.
Při vstupu si desinfikujte ruce (v předsíni kostela).
Noste roušku. Před svatým přijímáním na ruku si ji můžete (musíte :) sundat.
Kostelní prostor bude po každé mši vyvětrán a desinfikován metodou parfémované incenzivní fumigace.
Nebude podávání rukou ani svěcená voda v kropenkách.
Přidáno: 8.5.2020