Dopis Otce biskupa Vojtěcha mládeži - povolání ke kněžství

Farnost Dlouhodobá novinka

Tato zpráva byla skryta 22. 3. 2020 a již není aktuální

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty,
kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.....

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství,
jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku,
bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2020/2021
je možné zaslat poštou k mým rukám do 23. března 2020.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Přidáno: 20.12.2019