Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Tříkrálová sbírka

Charita

Tato zpráva byla skryta 14. 1. 2020 a již není aktuální

Oblastní charita Blansko připravuje Tříkrálovou sbírku. V období od 1. do 14. ledna 2020 budete tradičně potkávat u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů. V Tříkrálové sbírce vysílá Oblastní charita Blansko do vesnic a měst na Blanensku nad čtyři sta skupinek koledníků. Tradičně chodí od domu k domu, žádají o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají typickou tříkrálovou koledu, obdarovávají cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu požehnání. Peníze z pokladniček využije Oblastní charita Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 plánuje podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené, rozvoj Půjčovny kompenzačních pomůcek a Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu. Všichni koledníci jsou ve dnech trvání sbírky pojištění proti úrazům vzniklým při koledování. Jako pozornost za to, že věnují svůj čas druhým lidem, dostanou tradičně originální šátek.
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí.

Přidáno: 15.11.2019