Tříkrálová sbírka

Charita

Tato zpráva byla skryta 14. 1. 2020 a již není aktuální

Oblastní charita Blansko připravuje Tříkrálovou sbírku. V období od 1. do 14. ledna 2020 budete tradičně potkávat u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů. V Tříkrálové sbírce vysílá Oblastní charita Blansko do vesnic a měst na Blanensku nad čtyři sta skupinek koledníků. Tradičně chodí od domu k domu, žádají o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají typickou tříkrálovou koledu, obdarovávají cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu požehnání. Peníze z pokladniček využije Oblastní charita Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 plánuje podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené, rozvoj Půjčovny kompenzačních pomůcek a Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu. Všichni koledníci jsou ve dnech trvání sbírky pojištění proti úrazům vzniklým při koledování. Jako pozornost za to, že věnují svůj čas druhým lidem, dostanou tradičně originální šátek.
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí.

Přidáno: 15.11.2019

Informace

Pouť za svatým Martinem

Farnost

Pouť do Medžugorje

Farnost

Jarňáky 2020

Farnost

Příprava na první svaté přijímání 2020

Farnost

Spolčo 13+

Farnost

Výstava - kostel 880

Farnost

Světový den malomocných - beseda s LL - 25.1.

Farnost

Příprava na biřmování - termíny do Velikonoc

Farnost

Modlitby chval v našem kostele

Farnost

Výstava k nedožitým 100. narozeninám kardinála Špidlíka

Farnost

Uprchlíci u jezuitů v Brně

Farnost

Upozornění na exkomunikace

Farnost

Dopis Otce biskupa Vojtěcha mládeži - povolání ke kněžství

Farnost

Plášť a Pláštík

Farnost

Rozvrh nábožensví a kroužků pro rok 2019-2020

Farnost Dlouhodobá

Farní rada pro léta 2017-2022

Farnost Dlouhodobá

Charitní linka důvěry opět nonstop

Charita Dlouhodobá

Upozornění Městské policie Blansko...

Farnost Dlouhodobá

Právní prohlášení

Farnost Dlouhodobá

Dlouhodobé informace

Ohlédnutí za akcemi

Tříkrálový koncert v Olomučanech

12. ledna 2020
Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku v Olomučanech


Tři králové v kostele 6. 1. 2020

8. ledna 2020
Tři králové přinesli do kostela poselství o Narození Páně...


Stará garda

28. prosince 2019


Živý betlém 2019

25. prosince 2019
Tradiční Živý betlém 2019 na videožurnálu Blansko.


Betlémské světlo 2019

23. prosince 2019
Rozdávání betlémského světla našimi skauty na radnici Blansko

Více článků