Den Brna - pozvánka Otce biskupa:

Farnost

Tato zpráva byla skryta 18. 8. 2019 a již není aktuální
Milé sestry, milí bratři,
ve čtvrtek 15. srpna si budeme opět připomínat hvězdný den města Brna. V roce 1645 se právě tohoto dne odehrála rozhodující bitva mezi hrstkou brněnských obránců a profesionální švédskou armádou.... Jak uvádějí městské archivy, všichni si tehdy uvědomovali, že nešlo jen o vítězství vojenské, ale především duchovní. Jezuitský kněz Martin Středa, který byl oporou brněnským obráncům i jejich odvážnému veliteli Raduitu de Souches, hledal oporu a pomoc u Panny Marie. A ona modlitby Brňanů vyslyšela. Letošní oslavy Dne Brna probíhají v roce, kdy si připomínáme 370. výročí úmrtí jezuity P. Martina Středy, kterému je věnována také významná část jejich programu. Oslavy zahájíme ve čtvrtek 15. srpna v 10.30 hodin slavnostním setkáním na Petrově, kde symbolicky zazní „poslední výstřel“ a po slavnostním vyzvánění katedrálních zvonů v pravé „petrovské poledne“ v 11.00 hodin připomenou vítězství obyvatel Brna slavnostní fanfáry z věží katedrály i z věže radnice.
Pontifikální bohoslužba bude slavena ve 12.15 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie a další poutní bohoslužba, tentokrát u obrazu Panny Marie Svatotomské, palladia města Brna, bude slavena v 18.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.
Informace o duchovním programu na Starém Brně a u jezuitů, stejně jako nabídku dalších tematických akcí ve dnech 15. až 17. srpna najdete na samostatných plakátcích v kostele nebo na webových stránkách biskupství.
Milé sestry, milí bratři,
jednota, odvaha a odhodlání našich předků se může stát vzorem i pro každého z nás. Přijďme tedy společně poděkovat za ty, na jejichž dědictví navazujeme. A také za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu neutíkat před překážkami jako oni. Abychom v jednotě s Bohem i se sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.
Za to se modlím a k tomu každému z Vás žehnám.
                                                                                           Váš biskup Vojtěch
Přidáno: 3.7.2019