Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Národní pouť do Říma

Ostatní

Tato zpráva byla skryta 16. 11. 2019 a již není aktuální

Národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České se koná ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Hradecký biskup Jan Vokál má na starosti dar papeži Františkovi. Píše: Tato pouť nemá být jen vzpomínkovou cestou, ale má být spojena také s pokáním, smírem a duchovní obnovou našeho národa. S tímto předsevzetím jsme se rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností a diecézí pod názvem Koruna svaté Anežky České... Na umělecké dílo akademického sochaře Daniela Trubače bude moci každý vtisknout otisk svého palce, znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Zároveň bude moci přispět do kostelní sbírky, jejíž výtěžek předáme v Římě Svatému otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou pamětní medaili sv. Anežky. Platí to i pro ty, kdo se nebudou moci osobně zúčastnit pouti do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu ani následné slavnostní bohoslužby v pražské katedrále v sobotu 16. listopadu 2019.
Hlavní informace o pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách královéhradecké diecéze v samostatném odkazu. Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na stránkách .

Naše farnost bude v uvedeném termínu slavit Vítání svatého Martina, proto neorganizujeme společnou pouť do Říma. Využít však můžeme nabídky sejít se s našimi biskupy při bohoslužbě v Praze 16.11.

Přidáno: 29.5.2019