Národní pouť do Říma

Národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České se koná ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Hradecký biskup Jan Vokál má na starosti dar papeži Františkovi. Píše: Tato pouť nemá být jen vzpomínkovou cestou, ale má být spojena také s pokáním, smírem a duchovní obnovou našeho národa. S tímto předsevzetím jsme se rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností a diecézí pod názvem Koruna svaté Anežky České... Na umělecké dílo akademického sochaře Daniela Trubače bude moci každý vtisknout otisk svého palce, znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Zároveň bude moci přispět do kostelní sbírky, jejíž výtěžek předáme v Římě Svatému otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou pamětní medaili sv. Anežky. Platí to i pro ty, kdo se nebudou moci osobně zúčastnit pouti do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu ani následné slavnostní bohoslužby v pražské katedrále v sobotu 16. listopadu 2019.
Hlavní informace o pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách královéhradecké diecéze v samostatném odkazu. Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na stránkách .
Přidáno: 31.5.2019

Informace

Jáhenské svěcení 22.6.


Přejezd přes koleje bude zcela uzavřen!!


Diecézní pouť rodin - Žďár n. S. - klášter 31.8.


Nový Plášť a Pláštík


Příprava našeho kostela sv. Martina na výročí 880 let


Letňáky 2019


PŘIHLÁŠKA a rozvrhy náboženství a dalších aktivit farnosti

Dlouhodobá

Kroužky ve farním centru

Dlouhodobá

Farní rada pro léta 2017-2022

Dlouhodobá

Charitní linka důvěry opět nonstop

Dlouhodobá

Upozornění Městské policie Blansko...

Dlouhodobá

Právní prohlášení

Dlouhodobá

Dlouhodobé informace

Ohlédnutí za akcemi

LOTOS - jak šel čas do požehnání 16.6.2019

15. června 2019
Díky fondům Eu (program IROP), podpoře MMR ČR a příspěvkům dobrodinců se podařilo postavit v letech 2017-2018 (příprava začala už v roce 2016) ve spodní části farního areálu dům, ve kterém najdou prostor všichni, kdo se chtějí něco naučit a přitom prožít dobré vztahy...


Noc kostelů 2019

30. května 2019
Jeden z mnoha dojmů, které v návštěvnících zanechala Noc kostelů, bylo vystoupení žáků Základní školy Salmova.


Divadlo ke dni maminek

29. května 2019
Drakaťák připravil maminkám dárek k jejich svátku.


Farní pouť

8. května 2019
Setkání plné lásky, pokory a oběti


Návštěva výrobny hostií

29. dubna 2019
Prvokomunikanti navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.

Více článků