Národní pouť do Říma

Ostatní

Tato zpráva byla skryta 16. 11. 2019 a již není aktuální

Národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České se koná ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Hradecký biskup Jan Vokál má na starosti dar papeži Františkovi. Píše: Tato pouť nemá být jen vzpomínkovou cestou, ale má být spojena také s pokáním, smírem a duchovní obnovou našeho národa. S tímto předsevzetím jsme se rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností a diecézí pod názvem Koruna svaté Anežky České... Na umělecké dílo akademického sochaře Daniela Trubače bude moci každý vtisknout otisk svého palce, znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Zároveň bude moci přispět do kostelní sbírky, jejíž výtěžek předáme v Římě Svatému otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou pamětní medaili sv. Anežky. Platí to i pro ty, kdo se nebudou moci osobně zúčastnit pouti do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu ani následné slavnostní bohoslužby v pražské katedrále v sobotu 16. listopadu 2019.
Hlavní informace o pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách královéhradecké diecéze v samostatném odkazu. Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na stránkách .

Naše farnost bude v uvedeném termínu slavit Vítání svatého Martina, proto neorganizujeme společnou pouť do Říma. Využít však můžeme nabídky sejít se s našimi biskupy při bohoslužbě v Praze 16.11.

Přidáno: 29.5.2019