Diecézní pouť rodin - Žďár n. S. - klášter 31.8.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní již 16. pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mše svatá s otcem biskupem, příležitost ke svátosti smíření, ado¬race s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Těšíme se na vás. Program a více informací: . Ilona Zaplatilová, CRSP, koordinátorka pouti
Přidáno: 1.6.2019

Informace

Jáhenské svěcení 22.6.


Přejezd přes koleje bude zcela uzavřen!!


Národní pouť do Říma


Nový Plášť a Pláštík


Příprava našeho kostela sv. Martina na výročí 880 let


Letňáky 2019


PŘIHLÁŠKA a rozvrhy náboženství a dalších aktivit farnosti

Dlouhodobá

Kroužky ve farním centru

Dlouhodobá

Farní rada pro léta 2017-2022

Dlouhodobá

Charitní linka důvěry opět nonstop

Dlouhodobá

Upozornění Městské policie Blansko...

Dlouhodobá

Právní prohlášení

Dlouhodobá

Dlouhodobé informace

Ohlédnutí za akcemi

LOTOS - jak šel čas do požehnání 16.6.2019

15. června 2019
Díky fondům Eu (program IROP), podpoře MMR ČR a příspěvkům dobrodinců se podařilo postavit v letech 2017-2018 (příprava začala už v roce 2016) ve spodní části farního areálu dům, ve kterém najdou prostor všichni, kdo se chtějí něco naučit a přitom prožít dobré vztahy...


Noc kostelů 2019

30. května 2019
Jeden z mnoha dojmů, které v návštěvnících zanechala Noc kostelů, bylo vystoupení žáků Základní školy Salmova.


Divadlo ke dni maminek

29. května 2019
Drakaťák připravil maminkám dárek k jejich svátku.


Farní pouť

8. května 2019
Setkání plné lásky, pokory a oběti


Návštěva výrobny hostií

29. dubna 2019
Prvokomunikanti navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.

Více článků