Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Diecézní pouť rodin - Žďár n. S. - klášter 31.8.

Farnost

Tato zpráva byla skryta 31. 8. 2019 a již není aktuální
Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní již 16. pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mše svatá s otcem biskupem, příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Těšíme se na vás. Program a více informací:
Ilona Zaplatilová, CRSP, koordinátorka pouti
Přidáno: 12.8.2019