Malování kostela je DOKONČENO! a od soboty 6.4. se bohoslužby konají opět v kostele a opět zazní zvoucí zvon...

Tato zpráva byla skryta 11. 4. 2019 a již není aktuální
Díky profesionálnímu nasazení malířů p. Čecha a Zemánka se podařilo zvládnout výmalbu kostela o týden dřív. Díky nasazení mnoha obětavých farníků se podařilo zvládnout přesuny bohoslužeb na Katolický dům a zpět a také všechen nezbytný úklid, stěhování, instalace a opravy. Velký dík patří i Martinu Dyčkovi, předsedovi Společnosti Katolického domu a jeho spolupracovníkům za pohostinnost během azylu na Katolickém domě. Děkujeme rovněž Orlu a Charitě za umožnění bezbariérového přístupu.
Přidáno: 6.4.2019