Týden modliteb za mládež

Tato zpráva byla skryta 23. 3. 2018 a již není aktuální
Pro mladé od 6. třídy v týdnu 18. - 23. března (neděle v 10:30, zbytek v 18:30 nebo po mši)

Mládež a mladí se pravidelně schází v kostele a modlí se za sebe navzájem, za celou církev a za ostatní mladé. Přijďte se připojit k dalším mladým v této modlitbě. Vytvořme společenství nejen modlitbou, ale i ztišením, zpěvem a hlavně přátelstvím. Pokud máte možnost přijít i na jedno setkání, jste srdečně zvaní :-) .
Přidáno: 6.3.2018