Noc kostelů

Kostel sv. Martina Mapa

Otevření kostela
15:00 v areálu fary, na věži a v kostele
V zrekonstruovaném farním areálu a zahradě budou nejen pro děti připraveny různorodé aktivity, možnost výstupu na věž kostela, prohlídky kostela.
Tóny sv. Martina
17:00 v kostele
Tóny sv. Martina to je spojení varhan a klarinetu. Skladby různého žánru v provedení dvojice Zbyněk Petržela a Vít Kuběna. Melodie umožní vnímat prostor kostela jiným způsobem než v tichu či při bohoslužbě. Hudba nás přivádí ke ztišení a zbystření vnímání krásy kolem nás...
Bohoslužba
17:45 v kostele
Bohoslužba je přizpůsobená dětem a obohatí všechny generace. Kostel bude ozdobený květinami, které vytvoří samy děti během odpoledního programu. Při mši budou pokřtěny dvě školačky a zazpíváme při ní písně spolu s naším Martini Bandem. Bohoslužba bude zakončená světelným průvodem na zahradu.

Way to go
19:00 v kostele
Way to go je křesťanská kapela, která na první pohled zaujme svojí odlišností. Působí výhradně v pánském složení a umí svým osobitým stylem hudby zahřát posluchače na duši. Hrají převážně vlastní tvorbu, charakterizovatelnou jako moderní hudba. Je do ní vložená notná dávka energie a hloubky, převážně pomocí smysluplných textů. Way to go hraje na akustické nástroje a zážitky svých posluchačů umocňuje vícehlasým zpěvem. Jejich koncert se tak stává příležitostí ponořit se do hudebního a duchovního zážitku, který vás naplní.
Ticho jako v kostele
20:30 v kostele
Rozjímavá modlitba pod vedením mladých se zpěvy a modlitbami pro všechny generace, které chtějí zakusit ztišení i hluboký duchovní prožitek. Také bude příležitost zaposlouchat se do prastarého ticha kostela. Souběžně bude možnost rozhovoru s knězem v boční kapli. Meditace bude zakončena požehnáním.
Požehnání na cestu
22:00
Zakončení a spojené s požehnáním pro všechny.
Konání této akce podpořili: