Noc kostelů

Noc kostelů

28. 5. 2021 se náš kostel sv. Martina připojí k mezinárodní akci Noc kostelů. Motto letošního ročníku je: Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ 

Z tohoto důvodu pojmeme celý program jako jednu pestrou bohoslužbu, k oslavě Boží a k poděkování za dar stvoření, jehož jsme součástí. Tato velkorysá bohoslužba začne požehnáním Otce Jiřího v kostele v 15:30 hod  bude zakončena opět jeho požehnáním ve 22:00 hod.

Farní zahrada se odpoledne, od 15:30 do 18:00 hod., promění v dočasný zookoutek. Proč? Protože přírodu vnímáme jako Boží stvoření, ve kterém se odráží Boží moudrost a řád. Největším zázrakem stvoření je náš život, a proto máme tvořit jednotu s přírodou a rozvíjet své obdarování. Pro děti je připravena poznávací biostezka a souběžně v kostele bude znít umění žáků ZUŠ Blansko, hudebního oddělení. 

Pokračováním programu je děkovná bohoslužba a následující přímluvná modlitba v kostele. Co to je přímluvná modlitba? V čase 19-21 hodin můžete přicházet se svými starostmi a trápením, radostmi a vším, co nosíte v srdci. V kostele budou připraveni křesťané, kteří se společně s vámi za váš úmysl soukromě pomodlí. Zároveň bude přítomen kněz, připraven k udělení požehnání nebo daru smíření. 

Od 21. do 22. hodiny zazní v kostele verše vybraných biblických básní (žalmů) s tematikou stvoření a chvály Boží. A ztiší se i celý areál. V prostorách farního dvora budeme možné pozorovat hvězdou oblohu a děti s rodiči mohou objevovat s pomocí baterky ukryté obrázky na farní zahradě. Start této noční stezky bude v dolní části zahrady, u komunitního domu Lotos. 

Pro děti je připravena odměna jak za odpolední soutěž v biokoutku a zookoutku, tak za večerní stezku zahradou. Občerstvení si v letošním roce vzhledem k epidemiologickým opatřením musí zajistit každý účastník sám. V areálu budou k dispozici toalety, desinfekce na ruce a pitná voda a návštěvníci by měli dodržovat aktuálně předepsaná pandemická pravidla.