Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Rozjímání a modlitby

Otec biskup nám posílá pastýřský list a v příloze nabízí velikonoční Cestu světla.

Bohoslužba smíření

Velikonoční zamyšlení

Velikonoční úkoly