Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Finanční podpora

 • 2017-2018 - Stavba komunitního domu Lotos (13386193,28)

 

Jihomoravský kraj podpořil v poslední době naši činnost těmito dotacemi:

 • 2018 - Revitalizace klidové zóny v areálu Komunitního centra (50 tisíc)
 • 2019 - Noc kostelů - kostel sv.Martina Blansko (20 tisíc)
 • 2019 - Památková obnova kostela sv. Martina v Blansku (200 tisíc)
 • 2020 - Revitalizace environmentální naučné stezky - I v areálu KC (30 tisíc)
 • 2020 - Sérii aktivit Společně u jednoho stolu (32 tisíc)

 

 

Město Blansko podporuje naši činnost těmito dotacemi

 • 2019 - Památková obnova kostela sv. Martina v Blansko (200 tisíc)
 • 2019 - Sérii aktivit Společně u jednoho stolu (s MAS) (10 tisíc)
 • 2020 - Celoroční komunitní aktivity (45 tisíc)
 • 2020 - Podpora propagace a turismu k 880 letům kostela (50 tisíc)
 • 2020 - Hodová Beseda u cimbálu (15 tisíc)
 • 2020 - Mezigenerační aktivity - výměna zkušeností (17,7 tisíc)

 

MAS Moravský kras podpořila naši činnost dotací

 • 2019 - Sérii aktivit Společně u jednoho stolu (s Městem Blansko) (10 tisíc)