Farní rada pro léta 2017-2022

Členové z titulu funkce: Oblasti pro kontakt:
Otec Jaroslav Čupr farář, předseda FR
jáhen Oldřich Němec zástupce, koordinace aktivit
Členové zvolení a jmenovaní: Oblasti pro kontakt:
Marie Váradiová Mariánská družina, senioři
Hana Kolmačková Charita
Mgr. Vendula Zachovalová Manželská společenství
Ing. Jan Forbelský IT, PR
Ing. Josef Kupčík Město Blansko, Kolpingova rodina
Ing. František Hasoň Varhaníci, zpěváci, lektoři
Ing. Jan Pořízek Skauti
Petr Sedlák Akolyté
Ing. Martin Dyčka Společnost katolického domu, schola Martini Band
Ing. Vojtěch Mrázek Ministranti, obce farnosti v okolí Blanska

Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jaroslava, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.