Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Farní rada pro léta 2017-2022


Členové z titulu funkce: Oblasti pro kontakt:
Otec Jiří Kaňa farář, předseda FR
jáhen Oldřich Němec zástupce, koordinace aktivit
Členové zvolení a jmenovaní: Oblasti pro kontakt:
Marie Váradiová Mariánská družina, senioři
Hana Kolmačková Charita
Mgr. Vendula Zachovalová Manželská společenství
Ing. Jan Forbelský IT, PR
Ing. Josef Kupčík Město Blansko, Kolpingova rodina
Ing. František Hasoň Varhaníci, zpěváci, lektoři
Ing. Jan Pořízek Skauti
Petr Sedlák Akolyté
Ing. Martin Dyčka Společnost katolického domu, schola Martini Band
Ing. Vojtěch Mrázek Ministranti, obce farnosti v okolí Blanska

Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.