Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Farní rada pro léta 2017-2022


Členové z titulu funkce: Oblasti pro kontakt:
Otec Jiří Kaňa farář, předseda FR
jáhen Oldřich Němec zástupce, koordinace aktivit
Členové zvolení a jmenovaní: Oblasti pro kontakt:
Marie Váradiová Mariánská družina, senioři
Hana Kolmačková Charita
Mgr. Vendula Zachovalová Manželská společenství
Ing. Jan Forbelský IT, PR
Ing. Josef Kupčík Město Blansko, Kolpingova rodina
Ing. František Hasoň Varhaníci, zpěváci, lektoři
Ing. Jan Pořízek Skauti
Petr Sedlák Akolyté
Ing. Martin Dyčka Společnost katolického domu, schola Martini Band
Ing. Vojtěch Mrázek Ministranti, obce farnosti v okolí Blanska

Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.