Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Historie


   Historie kostela a farnosti sv. Martina v Blansku
 
O   Interiér kostela (presbytář, křtitelnice, křížová cesta, ...)
 
   Okolí kostela (farní budova, hrobka, ...)
 
   Současné varhany