Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Historie


   Historie kostela a farnosti sv. Martina v Blansku
 
O   Interiér kostela (presbytář, křtitelnice, křížová cesta, ...)
 
   Okolí kostela (farní budova, hrobka, ...)
 
   Současné varhany