Novokněžské požehnání O. Martina a vítání jáhna Jiřího

21. 6. 2020

Back for photos of year 2020