Modlitba za jáhna Daniela

Farnost Přidáno: 17. května 2024

Už zanedlouho proběhne v brněnské katedrále kněžské svěcení. Modleme se za všechny, kteří se chystají na přijetí této svátosti.

Nebeský Otče, děkujeme ti za dar povolání, které každému z nás ve své církvi dáváš. Děkujeme Ti také za Daniela a jeho povolání ke kněžství a prosíme Tě, ať dokáže každý den věrně plnit své povinnosti, jak to dělával tvůj jednorozený Syn. Ať v každém, s kým se setká a koho mu pošleš do cesty, poznává svého bratra. Ať má pro každého dobré slovo, ať má cit pro druhé a myslí víc na ně než na sebe. Prosíme tě, ať se vždy ovládne, ať z něho není mrzout, ať jedná laskavě a srdečně. Ať v něm zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha svatého mu vyprošujeme tvou milost, která by mu k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: Dovol, aby prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Náš Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.