Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Neon line

Živé společenství je živé společenství...

Farnost 7. května 2020

Téměř po celou dobu karantény jsme se snažili udržet naše farní společenství při životě jak duchovně, A to se podařilo také díky přímým přenosům mší svatých z našeho kostela. Od pondělí 11.5.2020 však už bude umožněna účast na bohoslužbách pro max. 100 účastníků (nezapočítávají se ti, co mají službu) při dodržení určitých pravidel. Naše farnost proto obnoví živé společenství při bohoslužbách a ukončí internetové vysílání. Naposled se bude vysílat v neděli 10.5. Kanál farnosti na YT zůstane zachován. Chci při této příležitosti poděkovat naším "technikům", kteří se o přenosy a jejich kvalitu trpělivě a nezištně starali a firmě Alfservis za propůjčení techniky a vln...