Biblická hodina - Boží Slovo

Počínaje adventní dobou 2020 Vám nabízíme před každou nedělí a slavností zamyšlení nad Božím slovem: Tematickou biblickou hodinu Otce Jiřího. Zveřejněna bývá většinou 2-3 dni předem.
Do playlistu Biblických hodin na našem farním kanále zařazujeme i bohoslužby slova ze mší svatých o uplynulých nedělích, sestříhané z jejich přenosů.
 
Biblická hodina - k evangeliu o 17. neděli v liturgickém mezidobí